NOORD NEDERLANDSE DRAADINDUSTRIE

VERKOPERDDRAAD

Koper heeft een betere elektrische geleiding dan ijzer. Ook heeft koper een goede hechting met onder andere rubbersoorten. Daarom wordt voor een aantal toepassingen waar geleidbaarheid en een goede hechting van belang is, een koperlaag op blank draad aangebracht.
Voor andere toepassingen en bepaalde producten kan de kleur en rijke uitstraling van verkoperd draad van essentieel belang zijn.

Wij leveren verkoperd draad standaard in een diameter van ca. 3,5 tot 5,5 mm. (Andere diameters op aanvraag.) De opmaak is altijd op gespoelde coil met een gewicht van ca. 800 tot 1200 kg.

Leveringen worden voorzien van een certificaat met laagdikte.

VERKOPERDDRAAD

...draadkracht uit Dokkum!
© 2021 Noord Nederlandse DraadIndustrie BV, Dokkum • (0519) 22 80 10 • info@nndi.nl • KvK 01053659